Дејвисов Програм за корекција на дислексија

Davis™ Dyslexia Correction Program
Времетраење : 30 часа / 5 дена
 •   Подобрување на вештините за : читање, пишување, ракопис, внимание и фокус.
 • Клиентот ќе научи :
 • да се фокусира

 • да ја разрешува збунетоста од симболите

 • да го регулира нивото на енергија потребна за одредена активност

 • да ја регулира вознемиреноста

 • да учи според неговиот стил на размислување ( невербален)

 • Придобивки од програмот :
 • Зголемена самодоверба

 • Подобрено читање

 • Разбирање на прочитаното

 • Добивање на ментални алатки корисни за разрешување на различни проблеми

 • Програмот е наменет за деца на возраст над 8 години и за возрасни на било која возраст.                                                                  
За повеќе информации закажи консултации.

Дејвисов Програм за читање за деца од 5–8 години

Davis™ Reading Program for Young Learners
Времетраење : 30 часа / 10 дена (3 часа дневно)
 • Цел на програмот : Детето стекнува солидна основа за читање и пишување.
 • Детето ќе добие Дејвисови ментални алатки со кои ќе научи:
 • Како ментално и физички да биде фокусирано на она што го учи

 • Како да се опушти и да се справи со фрустрации

 • Како да го регулира нивото на енергија

 • Активности :
 • Совладување на азбуката и интерпукциските знаци со помош на глина, со што детето ќе ги направи, почувствува и ќе го разбере значењето на симболите ( букви и знаци ) во пишаниот јазик.

 • Моделирање на зборови со што детето ќе го разбере значењето на пишаните зборови.

 • Техники за читање прилагодени за стилот на учење на детето

 • Вежби за баланс и координација кои користат за подобрување на вниманието и визуелната перцепција

 • Овој програм е прилагоден за деца од 5-7 години за кои постои ризик дека ќе се соочат со тешкотии во читање и пишување.
За повеќе информации закажи консултации.

Дејвисов програм за совладување на основни математички концепти

Davis™ Math Mastery Program
Времетраење : 30 + / 5-8 дена во зависност од темпото
 • Првичната проценка утврдува дали програмата е соодветно за ученикот. Преку проценката се обезбедуваат информации што ни овозможува да се прилагоди програмата за потребите на клиентот, да се утврдат специфичните цели.
 • Децата и возрасните со овој програм ќе учат :
 • Ментални алатки кои ќе им помогнат да се фокусираат, да го регулираат нивото на енергија и да го контролираат стресот.

 • Основни концепти кои се неопходни за разбирање на математиката : промена, причина, последица, ефект, пред/ потоа, време, редослед ( секвенца), ред / неред.

 • Совладување на математички принципи, термини и симболи на креативен начин за целосно разбирање на базичните концепти во математиката.

 •                                                                                                                      

 •                                                
За повеќе информации закажи консултации.

Дејвисов програм за АДХД/АДД

Davis™ Attention Mastery Program
Времетраење : 30 + / 5 – 6 дена во зависност од потребите
 • Дејвисовиот програм за корекција на недостигот на внимание со или без хиперактивност ( АДХД / АДД) обезбедува решение за АДХД/АДД без примена на медикаменти. Програмата обезбедува ефективни алатки за да им помогне на лица на возраст од осум години па нагоре да им се подобри вниманието, однесувањето и организациски способности.
 • Во текот на програмот возрасните и децата учат:
 • Како да ги препознае и да ги исправат искривените перцепции.

 • Примена на ментални алатки кои ќе им помогнат да се фокусираат, да се релаксираат, како и да го контролираат и следат нивото на енергија.

 • Совладување и примена на концепти кои ќе им помогнат во социјални интеракции и задржување на вниманието. Овие концепти се: поимот за себе, промена, причина/последица, пред/потоа, време, редослед ( секвенца), ред/неред, промена на однесување.

 • Наменет за деца над 8 годишна возрат и за возрасни.        
  •  
  За повеќе информации закажи консултации.